تلفن :   88306692 - 88306791 info@danaen.com  

شیرهای یکطرفه شیرهائی که به منظورجلوگیری از باز گشت مایعات وگاز ها بکار می رود

شیر یکطرفه – Ball Valvesشیرهائی که به منظورجلوگیری از باز گشت مایعات وگاز ها بکار می رود

( CHECK VALVE ) شیر یکطرفه معمولا بعد از تلمبه ها قرار می گیردتا چنانچه تلمبه به علت نقص فنی از کار افتاد و

یا جریان مایع قطع شد ، شیر بسته شده و مایع بر نگردد.

شیر یک طرفه دارای انواع مختلفی است :

SPRING TYPE , PISTON TYPE , SWING TYPE

FOOT VALVE

نوعی شیر یکطرفه است ، در جاهائی که آب از عمق بسیار زیاد به بیرون کشیده می شود،قبل از تلمبه بر روی لوله ورودی ، این شیر را کار می گذارند تا وقتی تلمبه از کار ایستاد

لوله ورودی تلمبه از مایع تخلیه نگردد ، و قبل از این شیر ، صافی قرار می گیرد تا آب از صافی بگذرد وباعث فرسودگی تلمبه نشود

تصاویر محصول

ویدیو های محصول

تمامی حقوق این سایت برای شرکت دانا انرژی البرز محفوظ میباشد

طراحی و بهینه سازی در طراحی سایت جهش